Raporty Spółek ESPI/EBI

Wypowiedzenie umowy kredytu inwestycyjnego Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

06-11-2014 00:18:19 | Bieżący | EBI | 11/2014


Zarząd GREMPCO S.A. informuje, że w dniu 2014-10-29 została wypowiedziana przez mBank S.A. umowa kredytu inwestycyjnego w kwocie 8.469.375 PLN udzielonego CIAT Sp. z o.o. - Spółce wchodzącej w skład portfela GREMPCO S.A.

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Jędrzejewski