Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku. Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

14-11-2014 18:57:10 | Kwartalny | EBI | 12/2014
Zarząd GREMPCO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2014 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

GREMPCO SA Q3 2014