Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał NWZA Spółki podjętych w dniu 20 listopada 2014 roku. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

21-11-2014 17:37:20 | Bieżący | EBI | 76/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 20 listopada 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" .

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

podjęte Uchwały NWZA Forever Entertainment 20.11.14