Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwała NWZA Madman Theory Games S.A. w przedmiocie połączenia spółki z Forever Entertainment S.A. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

21-11-2014 17:39:55 | Bieżący | EBI | 77/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że uzyskał wiadomość o podjęciu w dniu 20 listopada 2014 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Madman Theory Games S.A. z siedzibą w Gdyni jednogłośnie uchwały w przedmiocie połączenia spółki z Forever Entertainment S.A., na warunkach określonych w Planie połączenia z dnia 22 sierpnia 2014 roku.

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu