Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie połączenia Emitenta z Madman Theory Games S.A. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

21-11-2014 21:51:31 | Bieżący | EBI | 78/2014
Zarząd Forever Entertainmentl S.A. informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 r. została podjęta Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie połączenia Forever Entertainment SA ze spółką Madman Theory Games SA.

Pełna treść uchwały została przekazana w raporcie bieżącym EBI 76/2014 z dnia 21 listopada 2014.

Zamiar połączenia Spółek został zakomunikowany w raporcie bieżącym EBI 45/2014.
z dnia 21 maja 2014 r., natomiast Plan Połączenia został opublikowany w raporcie EBI 64/2014 dnia 22 sierpnia 2014 r.

Zarząd Spółki przekaże do Sądu Rejonowego informację o zatwierdzeniu połączenia
w celu jego rejestracji. Niezwłocznie po powzięciu informacji o rejestracji połączenia Spółek, Zarząd poinformuje o tym fakcie osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu