Raporty Spółek ESPI/EBI

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TECHMADEX S.A. (PLTHMDX00012)

17-12-2014 17:42:30 | Bieżący | ESPI | 13/2014
oRB_ASO: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

PAP
Data: 2014-12-17

Firma: TECHMADEX SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-17
Skrócona nazwa emitenta
TECHMADEX S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Techmadex S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Dariusza Kucela _"Osoba Zobowiązana"_, zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Otrzymane zawiadomienie sporządzone 17 grudnia 2014 r. dotyczy transakcji dokonanej przez Zetkama S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej _podmiot, w którym Pan Dariusz Kucel pełni funkcję Dyrektora Finansowego, gdzie sprawuje funkcję kierowniczą i posiada stały dostęp do informacji poufnych, tj. podmiot spełanijący kryterium tzw. osoby blisko związanej w rozumieniu art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi_. Przedmiotowa transakcja dotyczyła kupna w dniu 23 października 2014 roku 423 327 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 18,00 zł za akcję w ramach transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym.
Akcje Techmadex S.A. zostały objęte przez Zetkama S.A. na podstawie umowy objęcia akcji z dnia 23 października 2014 r. w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego Techmadex S.A. Rejestracja podwyższonego kapitału zakładowego nastąpiła w dniu 9 grudnia 2014 r., o czym Zetkama S.A. została poinformowana 15 grudnia 2014 r.

Osoba Zobowiązana wyraziła zgodę na publikację danych osobowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-17 Dariusz Gil Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TECHMADEX SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TECHMADEX S.A.
Tytul Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 02-796
Miasto Warszawa
Ulica Migdałowa
Nr 91
Tel. +48 22 625 18 56
Fax +48 22 628 10 85
e-mail
NIP 5260214249
REGON 001368943
Data sporzadzenia 2014-12-17
Rok biezacy 2014
Numer 13
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.