Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za III kwartał 2016 r. T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTBULL00024)

14-11-2016 20:34:20 | Kwartalny | EBI | 10/2016
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej ?Spółka?) w załączeniu przekazuje raport kwartalny Spółki za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu


Załączniki:

T-Bull_3Q2016