Raporty Spółek ESPI/EBI

RAPORT BIEŻĄCY 25/2014 ? REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU EMITENTA Aduma Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej (PLADUMA00013)

22-12-2014 21:07:07 | Bieżący | EBI | 25/2014
Syndyk masy upadłości Aduma S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu (ul. Duńska 9, Wrocław 54-427), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390102 (?Spółka?) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2014 r. Pan Zbigniew Wantuła złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki Aduma S.A. w upadłości likwidacyjnej.
Rezygnacja ze sprawowanych funkcji nastąpiła z dniem 22 grudnia 2014 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Adam Ciesielczuk - Syndyk masy upadłości