Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych na rok 2017. CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA (PLCLESC00019)

02-01-2017 12:42:21 | Bieżący | EBI | 1/2017
Zarząd Spółki Calesco S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2017 roku :
Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 08.02.2017 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 09.05.2017 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku - 09.08.2017 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 08.11.2017 roku.

Raport roczny za 2016 rok - 18.05.2017 rok.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna : § 6 ust.14.1 Załącznika nr 3 . Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Renata Gryczka - Członek Zarządu