Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

25-01-2017 12:21:48 | Bieżący | EBI | 3/2017
Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

Raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kw. 2016 roku - 14 lutego 2017 r.
Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kw. 2017 roku - 15 maja 2017 r.
Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kw. 2017 roku - 11 sierpnia 2017 r.
Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kw. 2017 roku - 13 listopada 2017 r.

Raport roczny jednostkowy za 2016 rok - 31 maja 2017 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2016 rok ? 31 maja 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust.14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu