Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r. T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTBULL00024)

30-01-2017 14:31:45 | Bieżący | EBI | 1/2017
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) niniejszym przekazuje daty publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym 2017, który dla Spółki rozpoczyna się 1 stycznia 2017 r. i kończy 31 grudnia 2017 r.:

- raport roczny za 2016 r. - 21.03.2017 r.
- raport kwartalny za I kwartał 2017 r. - 15.05.2017 r.,
- raport kwartalny za II kwartał 2017 r. - 14.08.2017 r.,
- raport kwartalny za III kwartał 2017 r. - 14.11.2017 r.

Działając w trybie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka nie będzie sporządzała ani publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.

Ewentualne zmiany powyższych terminów będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu