Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie znaczącej umowy Mineral Midrange Spółka Akcyjna (PLMNRLM00010)

16-01-2015 09:41:55 | Bieżący | EBI | 2/2015
Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż wygrał przetarg na świadczenie usług wsparcia technicznego do oprogramowania IBM, dla klienta z sektora bankowego oferującego szeroki zakres usług dla banków spółdzielczych. Podmiot ten, świadczy produkty finansowe dla klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.

Kwota wartości przychodu z rzeczonego zamówienia przekracza 20% kapitału własnego spółki MINERAL MIDRANGE S.A. co nadaje umowie charakter znaczący.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Marek Wojtachnia - Członek Zarządu