Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

31-01-2017 17:06:50 | Bieżący | EBI | 1/2017
Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:
- Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - dnia 14 lutego 2017 r.
- Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - dnia 15 maja 2017 r.
- Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku - dnia 14 sierpnia 2017 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - dnia 14 listopada 2017 r.
- Raport roczny za 2016 rok - dnia 10 maja 2017 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu