Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Acrebit Spółka Akcyjna (PLACREO00019)

23-01-2015 10:52:00 | Bieżący | EBI | 2/2015
arząd Emitenta informuje, iż w dniu 22 stycznia 2015 roku otrzymał od Pana Piotra Bolińskiego rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Acrebit S.A. z dniem 23 stycznia 2015 roku.


Pan Piotr Bolmiński nie podał przyczyny rezygnacji.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Michał Przyłęcki - Prezes Zarządu