Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram raportów okresowych 2015 MobiMedia Solution Spółka Akcyjna (PLARTBM00013)

30-01-2015 10:00:03 | Bieżący | EBI | 11/2015
Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 13 lutego 2015 roku;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 r. - 14 sierpnia 2015 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 roku;
- raport okresowy roczny za 2014 r. - 29 maja 2015 roku;

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Krister Fingal - Prezes Zarządu