Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTBULL00024)

20-02-2017 21:54:21 | Bieżący | EBI | 2/2017
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) przekazuje niniejszym informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: ?WZ?), które odbędzie się 21 marca 2017 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej spółka cywilna M. Lenart I. Roczniak we Wrocławiu (53-521) przy ul. Skwierzyńskiej 21, lok. 16, IV piętro.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu WZ, treść projektów uchwał oraz informacje na temat planowanych zmian statutu Emitenta, które będą przedmiotem obrad WZ stanowią załączniki do niniejszego raportu. Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Spółki: http://t-bull.com/company/all/general-assembly (zakładki: Investor Zone -> Spółka -> Walne Zgromadzenie).

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu


Załączniki:

2017-03-21_T-Bull_ogloszenie

2017-03-21_T-Bull_projekty_uchwal

2017-03-21_T-Bull_informacje_o_zmianach_statutu