Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

30-01-2015 17:47:24 | Bieżący | EBI | 4/2015
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach:
1. Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014r. - 13.02.2015 r.
2. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15.05 2015 r.
3. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015. - 14.08.2015 r.
4. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015. - 13.11.2015 r.


Raport roczny za 2014 r. - dnia 28.05.2015 r.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu