Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

31-01-2015 10:24:11 | Bieżący | EBI | 1/2015

Zarząd Spółki GREMPCO S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że raporty okresowe Spółki w 2015 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
1. Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 roku: 12.02.2015.
2. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 roku: 14.05.2015.
3. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 roku: 13.08.2015.
4. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015: 13.11.2015.

Raport roczny jednostkowy za 2014 rok: 21.05.2015.

Wszelkie ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu