Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Techmadex Spółka Akcyjna (PLTHMDX00012)

10-02-2015 12:11:46 | Bieżący | EBI | 9/2015
Zarząd Techmadex S.A. (?Spółka?) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 9 lutego 2015 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Dariusz Gil - Prezes Zarządu


Załączniki:

Załacznik do raportu nr 9_Treść uchwał podjetych na NWZ w dniu 9 lutego 2015 r