Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyniki Grupy Wind Mobile za Q4 2014 - konferencja internetowa, 16 lutego 2015 AILLERON Spółka Akcyjna (PLWNDMB00010)

11-02-2015 14:49:20 | Bieżący | EBI | 6/2015
Zarząd Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16 lutego 2015 r. o godzinie 12.00 odbędzie się konferencja internetowa, podczas której Zarząd Wind Mobile S.A. przedstawi skonsolidowane wyniki za czwarty kwartał 2014 oraz postępy w realizacji planów strategicznych Spółki.

Na konferencję zapraszamy zarówno inwestorów, jak i przedstawicieli mediów. Tradycyjnie już konferencję zakończy sesja pytań i odpowiedzi celem przekazania wyczerpujących informacji.

Konferencja odbędzie się w formie webcastu, a link do wideotransmisji zostanie opublikowany w dniu konferencji na stronie internetowej www.windmobile.pl.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

www.windmobile.pl/inwestorzy

  • Rafał Styczeń - Prezes Zarządu
  • Tomasz Kiser - Wiceprezes Zarządu