Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 marca 2017 r. T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTBULL00024)

21-03-2017 20:42:09 | Bieżący | EBI | 4/2017
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) w załączeniu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 marca 2017 r. (?NWZ?) wraz z informacjami na temat głosowań, a także treść oświadczeń, które zostały złożone przez akcjonariusz Spółki w związku z § 2 uchwały nr 4 NWZ w sprawie zmiany statutu oraz informacje na temat zmian statutu, o których zdecydowało NWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu


Załączniki:

2017-03-21_T-Bull_informacje_o_zmianach_statutu

NWZ_2017-03-21_os?wiadczenia_akcjonariuszy

NWZ_2017-03-21_uchwały