Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2016 r. T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTBULL00024)

21-03-2017 23:01:14 | Roczny | EBI | 6/2017
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) niniejszym przekazuje raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu


Załączniki:

T-Bull_2016_biegły

T-Bull_2016_sprawozdanie_finansowe

T-Bull_2016_sprawozdanie_Zarza?du

T-Bull_Y2016-raport