Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy dystrybucyjnej z A-Digi Europe Limited. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

24-02-2015 08:30:53 | Bieżący | EBI | 12/2015
Zarząd Spółki Forever Entertainment S. A. informuje, że podpisał umowę dystrybucyjną z A-Digi Europe Limited. W związku z powyższym w ciągu najbliższych tygodni możliwe będą premiery gier Spółki na platformach cyfrowej dystrybucji zarządzanych przez A-Digi Europe Limited.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu