Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTBULL00024)

15-05-2017 23:05:44 | Kwartalny | EBI | 7/2017
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) w załączeniu przekazuje raport kwartalny Spółki za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu


Załączniki:

T-Bull_1Q2017