Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja zmian w Statucie Spółki APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

10-03-2015 16:04:54 | Bieżący | EBI | 5/2015
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 10.03.2015 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 10 lutego 2015 r. zmian w § 13 ust. 1 i 2 treści Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 30 czerwca 2014 r.

Tym samym Zarząd APANET S.A. przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

APA - statutu 20150210