Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Fly.pl S.A. DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna (PLFLYPL00017)

27-03-2015 16:47:56 | Bieżący | EBI | 11/2015
Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27-03-2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienia o zwiększeniu bezpośredniego i pośredniego posiadania akcji Fly.pl S.A.
1. Spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.03.2015 r. zwiększenia stanu posiadania akcji Emitenta.
2. Pani Danuty Rączkowskiej z dnia 27.03.2015 r. o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta.
Treść zawiadomień znajduje się w załączniku.

  • Agnieszka Gujgo - Prezes Zarządu


Załączniki:

zawiadomienie Słoneczne Inwestycje sp z o.o.

zawiadomienie Danuta Rączkowska