Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2016 r. ? korekta T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTBULL00024)

31-05-2017 21:48:48 | Roczny | EBI | 9/2017
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017, Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) niniejszym przekazuje korektę raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu