Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2017 r. T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTBULL00024)

01-06-2017 14:41:12 | Bieżący | EBI | 10/2017
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (?ZWZ?): ogłoszenie oraz treść projektów uchwał.

WZ zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2017 r. na godz. 10:00. Odbędzie się ono w Kancelarii Notarialnej spółka cywilna M. Lenart I. Roczniak we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21, lok. 16, IV piętro.

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ dostępna jest na stronie internetowej Spółki: http://t-bull.com/company/all/general-assembly (zakładki: Investor Zone -> Spółka -> Walne Zgromadzenie).

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu


Załączniki:

ZWZ_2017-06-27_ogłoszenie

ZWZ_2017-06-27_projekty_uchwał