Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

15-04-2015 20:08:52 | Bieżący | EBI | 9/2015
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2015 r. Pan Damian Gorzawski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 15 kwietnia 2015 r.

Zarząd Emitenta dziękuje Panu Damianowi Gorzawskiemu za pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu