Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2010 r. Maxipizza Spółka Akcyjna (PLMXPZZ00015)

17-05-2010 17:22:58 | Kwartalny | EBI | 11/2010
Zarząd Maxipizza S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2010 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Paweł Molenda - Prezes Zarządu


Załączniki:

Maxipizza S.A. raport 1Q 2010