Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III Kwartał 2010 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

05-11-2010 08:57:01 | Kwartalny | EBI | 21/2010
Zarząd ASSETUS S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje raport kwartalny za III kwartał 2010 roku. W załączeniu treść raportu.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport kwartalny za III kwartal 2010 roku - Assetus S.A.