Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

13-05-2015 21:31:13 | Bieżący | EBI | 22/2015
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż w dniu 12 maja 2015r. Spółka przekazała na GPW wniosek o wyznaczenie na dzień 20 maja 2015r. pierwszego dnia notowania 9.960.997 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Akcje serii L stanowią 49,90% kapitału zakładowego Forever Entertainment S.A. oraz dają 49,90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu