Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

15-05-2015 14:16:33 | Kwartalny | EBI | 19/2015
Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Sobiś - Prezes Zarządu


Załączniki:

YellowHat_SA_Raport_kwartalny_1Q2015_20150515