Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

02-06-2015 15:26:31 | Bieżący | EBI | 16/2015
Zarząd spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2015 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Paweł Gandża, Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 30, 50-046 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

APANET - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

APANET - treść projektów uchwał ZWZ

APANET - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania