Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2014 rok. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

12-06-2015 18:52:16 | Roczny | EBI | 24/2015
Zarząd Yellow Hat S.A. ("Emitent") przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Emitenta wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Sobiś - Prezes Zarządu


Załączniki:

zał nr 3 - Opinia i raport biegłego z badania sprawozdania finansowego Yellow Hat SA za 2014 rok

Raport roczny Yellow Hat SA za 2014 rok

zał nr 1 - Sprawozdanie finansowe Yellow Hat SA za 2014 rok

zał nr 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Yellow Hat SA w 2014 roku