Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

28-06-2015 06:55:30 | Bieżący | EBI | 6/2015
Zarząd spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2015 r.

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

GREMPCO SA WZWA 2014