Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie kwalifikowania akcji Spółki do segmentu HLR APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

29-06-2015 10:56:14 | Bieżący | EBI | 18/2015
Zarząd APANET S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż po przeprowadzonej r. okresowej rewizji składów poszczególnych segmentów rynku, na podstawie komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2015 r., zaprzestano kwalifikacji do segmentu HLR (High Liquidity Risk) akcji Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu