Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu na nową kadencję APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

30-06-2015 16:31:27 | Bieżący | EBI | 20/2015
Zarząd APANET S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku na podstawie uchwał nr 17-21 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało członków Rady Nadzorczej na nowa kadencję.

Tym samym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:
- Katarzyna Leszczyńska - Członek Rady Nadzorczej,
- Jerzy Leszczyński - Członek Rady Nadzorczej,
- Anna Gardiasz - Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Borowiec ? Członek Rady Nadzorczej,
- Jan Lis - Członek Rady Nadzorczej.

Zarząd informuje o powołaniu w dniu 26 czerwca 2015 r. przez Radę Nadzorczą Emitenta Zarządu Spółki na nową kadencję w składzie:
- Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu,
- Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu.

Jednocześnie, mając na uwadze naruszenie § 6 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?, Zarząd zapewnia, iż naruszenie terminu zaraportowania zdarzenia ma charakter incydentalny oraz zobowiązuje się do prowadzenia dalszej sumiennej polityki informacyjnej , a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości.

W załączeniu przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

APANET_RN_Katarzyna_Leszczyńska

APANET_RN_ Anna_Gardiasz

APANET_RN_Jerzy_Leszczyński

APANET_RN_Jan_Lis

APANET_RN_Marcin_Borowiec

APANET_Zarzad_Piotr_Leszczynski

APANET_Zarzad_Andrzej_Lis