Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

14-08-2015 17:33:52 | Kwartalny | EBI | 33/2015
Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Sobiś - Prezes Zarządu


Załączniki:

YellowHat_SA_Raport_kwartalny_2Q2015_20150814