Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie listu z partnerem zintencyjnego USA APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

15-09-2015 15:32:18 | Bieżący | EBI | 26/2015
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 15 września 2015 r. do siedziby Emitenta wpłynął obustronnie podpisany list intencyjny pomiędzy APANET S.A., a podmiotem prawa amerykańskiego SunView LED, LLC. Podjęta współpraca zakładać będzie wzajemne wsparcie handlowe i marketingowe w procesie pozyskiwania kontraktów oraz sprzedaży oferowanych rozwiązań z zakresu racjonalnego zarządzania energią. Ponadto w ramach partnerstwa opracowane mają zostać nowe rozwiązania optymalizujące zużycie energii zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Docelowo współpraca ma przybierać bardziej ścisłą formę i umożliwić Spółce ekspansję na rynek Stanów Zjednoczonych, który obecnie jest zdecydowanie największy z perspektywy branży Emitenta.

Zdarzenie jest efektem realizacji przyjętej przez Emitenta strategii rozwoju zakładającej dynamizację sprzedaży krajowej oraz zagranicznej. Zarząd podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na spodziewany istotny pozytywny jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu