Raporty Spółek ESPI/EBI

Przyjęcie przez Urząd Patentowy RP wniosku o udzielenie patentu na wynalazek Emitenta APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

18-09-2015 11:45:20 | Bieżący | EBI | 27/2015
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 18 września 2015 r. powziął informację o przyjęciu przez Urząd Patentowy RP w dniu 21 sierpnia 2015 r. wniosku Emitenta nr P.413619 o udzielenie patentu na wynalazek o nazwie ?Instalacja do przesyłu generowanej energii elektrycznej oraz sposób przesyłu generowanej energii elektrycznej?.

Zarząd podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na spodziewany istotny pozytywny jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości oraz jego perspektyw rozwoju.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu