Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B na rynku NewConnect APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

28-09-2015 16:26:26 | Bieżący | EBI | 29/2015
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym informuje, iż w dniu 28 września 2015 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki.

Proponowanym dniem pierwszego notowania akcji serii A i B Spółki jest 6 października 2015 r.

Notowanie akcji serii A i B odbywać się będzie pod kodem istniejących akcji Emitenta PLAPANT00017.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu