Komunikaty

 • 17-11-2017

  PLANET INNOVATION GROUP S.A. oraz MACRO GAMES (Komunikat)

  zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu Giełdy Nr 1334/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, w związku z opublikowaniem przez: PLANET INNOVATION GROUP S.A. oraz MACRO GAMES S.A. raportów kwartalnych za trzeci kwartał 2017 roku, począwszy od dnia 20 listopada 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami tych spółek, oznaczonymi kodami: „PLPLNTS00016” oraz „PLMRCGM00013”.

 • 10-11-2017

  VERTE (Komunikat)

  począwszy od dnia 13 listopada 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem „PLVERTE00010”.

 • 06-11-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 6 listopada 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki CWA

 • 03-11-2017

  NCIndex (Komunikat)

  po sesji 3 listopada 2017 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki VENTUREIN (ISIN PLVNTIN00011).

 • 31-10-2017

  M4B (Komunikat)

  Od dnia 6 listopada 2017 r. akcje spółki M4B S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w systemie notowań jednolitych

 • 31-10-2017

  EKOKOGENERACJA (Komunikat)

  Począwszy od dnia 2 listopada 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki EKOKOGENERACJA S.A. W RESTRUKTURYZACJI

 • 25-10-2017

  MEDICAL CANNABIS (Komunikat)

  Począwszy od dnia 27 października 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki MEDICAL CANNABIS S.A.

 • 20-10-2017

  APANET S.A. (Komunikat)

  Wznowienie obrotu akcjami spółki APANET S.A. na rynku NewConnect.

 • 13-10-2017

  NCIndex (Komunikat)

  o sesji 13 października 2017 r. zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu NCIndex polegająca na wykreśleniu akcji spółki ANALIZY (ISIN PLONLIN00013).

 • 11-10-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 11 października 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki XTPL

 • 04-10-2017

  MATRX PHARMACEUTICALS (Komunikat)

  Począwszy od dnia 5 października 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki MATRX PHARMACEUTICALS S.A.

 • 04-10-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 4 października 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki SLASKIEKA

 • 03-10-2017

  PIXEL VENTURE CAPITAL (Komunikat)

  w związku ze zmianą firmy spółki PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. (PLBLOCM00013) na TELEHORSE S.A., począwszy od dnia 5 października 2017 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „TELEHORSE” i oznaczeniem „TLH”.

 • 29-09-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 29 września 2017 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje 10 spółek

 • 27-09-2017

  Komunikat

  W dniu 27 września 2017 r. dokonana została przez GPW okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect

 • 26-09-2017

  WEALTH BAY (Komunikat)

  w związku z wypełnieniem warunków, o których mowa w Uchwale Nr 1006/2017 Zarządu Giełdy z dnia 31 sierpnia 2017 roku, począwszy od dnia 27 września 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki WEALTH BAY S.A., oznaczonymi kodem „PLWLTHB00010”.

 • 26-09-2017

  ASSETUS (Komunikat)

  w związku z wypełnieniem warunków o których mowa w Uchwale Nr 1005/2017 Zarządu Giełdy z dnia 31 sierpnia 2017 roku, począwszy od dnia 27 września 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki ASSETUS S.A., oznaczonymi kodem „PLASSTS00012”.

 • 22-09-2017

  Komunikat

  na podstawie uchwały nr 1343/2016 Zarządu Giełdy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji sektorowej spółek giełdowych oraz spółek, których instrumenty finansowe wprowadzone są do alternatywnego systemu obrotu, po sesji w dniu 29 września 2017 r. ulegnie zmianie kwalifikacja sektorowa spółek z sektorów:

 • 21-09-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 21 września 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki AQUATECH

 • 19-09-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 19 września 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki NEXTBIKE

 • 15-09-2017

  STAR FITNESS (Komunikat)

  począwszy od dnia 18 września 2017 r. nastąpi zawieszenie obrotu akcjami spółki STAR FITNESS S.A.

 • 15-09-2017

  NCIndex (Komunikat)

  po sesji 15 września 2017 r. zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu NCIndex

 • 13-09-2017

  EUROINVESTMENT (Komunikat)

  Obrót akcjami spółki EUROINVESTMENT S.A. pozostaje zawieszony do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu spełnienia przez spółkę warunków określonych w Uchwale Zarządu Giełdy Nr 1045/2017 z dnia 12 września 2017 r.

 • 13-09-2017

  STOPPOINT (Komunikat)

  Zmiana firmy spółki PRODUKTY KLASZTORNE S.A. na STOPPOINT S.A.

 • 13-09-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji w dniu 15 września 2017 r. zostanie przeprowadzona kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex