Komunikaty

 • 18-01-2018

  BIOMAX (Komunikat)

  Akcje spółki BIOMAX S.A., oznaczone kodem „PLBOMAX00012”, zostają wykluczone z obrotu na rynku NewConnect z upływem dnia 19 stycznia 2018 roku

 • 12-01-2018

  INVICO S.A. W UPADŁOŚCI (Komunikat)

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że spółka INVICO S.A. W UPADŁOŚCI spełniła przesłankę, o której mowa w § 1 ust. 1 Uchwały Nr 12/2018 Zarządu Giełdy z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki do dnia wejścia w życie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji tej spółki.

 • 08-01-2018

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 8 stycznia 2018 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki GOVENA

 • 02-01-2018

  Komunikat

  Kursy odniesienia dla akcji, obowiązujące od 3 stycznia 2018 r.

 • 02-01-2018

  MiFID II / MiFIR

  Od dnia 3 stycznia 2018 r. obrót instrumentami finansowymi na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu będzie prowadzony z uwzględnieniem rozwiązań przewidzianych w pakiecie MIFID II / MIFIR. Nowe zasady ustalania kroków notowań dla akcji i ETF.

 • 29-12-2017

  BALTIC CERAMICS INVESTMENTS (Komunikat)

  Od dnia 4 stycznia 2018 r. akcje spółki BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w systemie notowań jednolitych

 • 29-12-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 29 grudnia 2017 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółek EFENERGII, FABRYKAKD oraz LASERMED

 • 28-12-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 28 grudnia 2017 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki HOLLYWOOD (ISIN PLHOLWD00017).

 • 27-12-2017

  Segmenty NewConnect (Komunikat)

  w dniu 27 grudnia 2017 r. dokonana została przez GPW okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect.

 • 27-12-2017

  NCIndex (Komunikat)

  po sesji 27 grudnia 2017 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki TOWERINV (ISIN PLTWRNV00013).

 • 21-12-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 21 grudnia 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki CHERRY

 • 19-12-2017

  PL GROUP (Komunikat)

  Zmiana firmy spółki RAJDY 4X4 S.A. na PL GROUP S.A. począwszy od dnia 21 grudnia 2017

 • 15-12-2017

  EBC SOLICITORS (Decyzja Nr 8/2017)

  skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst

 • 15-12-2017

  KANCELARIA ADWOKACKA KRAMER I WSPÓLNICY (Decyzja Nr 7/2017)

  wpisanie na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

 • 14-12-2017

  SYNERGA.FUND (Komunikat)

  Zmiana firmy spółki SILVA CAPITAL GROUP S.A. na SYNERGA.FUND S.A. począwszy od dnia 18 grudnia 2017 roku

 • 13-12-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji w dniu 15 grudnia 2017 r. zostanie przeprowadzona kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex

 • 07-12-2017

  ART NEW MEDIA (Komunikat)

  począwszy od dnia 8 grudnia 2017 roku nastąpi wznowienie akcjami spółki ART NEW MEDIA SA

 • 07-12-2017

  NCIndex (Komunikat)

  po sesji 7 grudnia 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet 1.560.000 akcji spółki CAMBRIDGE (ISIN PLCCHT000014).

 • 07-12-2017

  ADMIRAL BOATS (Komunikat)

  w związku z opublikowaniem przez ADMIRAL BOATS S.A. raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2017 roku, począwszy od dnia 8 grudnia 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem „PLADMBT00013”.

 • 05-12-2017

  INFOSYSTEMS (Komunikat)

  Począwszy od dnia 6 grudnia 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki INFOSYSTEMS S.A.

 • 05-12-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 5 grudnia 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki GRMEDIA

 • 29-11-2017

  GRAPHIC S.A (Komunikat)

  w związku z opublikowaniem przez: GRAPHIC S.A. raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2017 roku, począwszy od dnia 30 listopada 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem: „PLGRPHC00016”.

 • 27-11-2017

  GC INVESTMENT (Komunikat)

  Począwszy od dnia 28 listopada 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki GC INVESTMENT S.A. W UPADŁOŚCI

 • 23-11-2017

  OPEN-NET (Komunikat)

  Akcje spółki OPEN-NET S.A. podlegają wykluczeniu z obrotu na rynku NewConnect z upływem dnia 28 listopada 2017 r.

 • 23-11-2017

  STAR FITNESS (Komunikat)

  Począwszy od dnia 24 listopada 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki STAR FITNESS S.A.