Komunikaty

 • 02-08-2021

  APIS (Komunikat)

  zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu Giełdy Nr 565/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku, w związku z opublikowaniem przez spółkę APIS S.A. raportu rocznego za rok obrotowy 2020, począwszy od 3 sierpnia 2021 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki APIS S.A., oznaczonymi kodem „PLHMSG000019”.

 • 29-07-2021

  PARCEL TECHNIK (Komunikat)

  W związku z opublikowaniem przez spółkę PARCEL TECHNIK S.A. raportu rocznego za 2020 rok, począwszy od dnia 30 lipca 2021 r. nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki PARCEL TECHNIK S.A.

 • 29-07-2021

  ACKERMAN (Komunikat)

  W związku ze zmianą firmy spółki ACKERMAN S.A. (PLACKRM00010) na WAT S.A., począwszy od dnia 2 sierpnia 2021 r. akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „WAT” i oznaczeniem „WAT”

 • 20-07-2021

  HORNIGOLD REIT S.A. (Komunikat)

  w związku z opublikowaniem raportu rocznego za 2020 rok, począwszy od dnia 21 lipca 2021 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki HORNIGOLD REIT S.A., oznaczonymi kodem „PLMBLPR00018”.

 • 15-07-2021

  ZORTRAX (Komunikat)

  W związku ze zmianą firmy spółki CORELENS S.A. (PLCRLNS00018) na ZORTRAX S.A., począwszy od dnia 19 lipca 2021 r. akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „ZORTRAX” i oznaczeniem „ZRX”

 • 14-07-2021

  FITEN (Komunikat)

  W związku z opublikowaniem raportu rocznego za rok obrotowy 2020, począwszy od dnia 15 lipca 2021 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki FITEN S.A. W RESTRUKTURYZACJI

 • 12-07-2021

  Autoryzowani Doradcy (Decyzja Nr 3/2021)

  w sprawie wpisania na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

 • 09-07-2021

  Autoryzowani Doradcy (Decyzja Nr 2/2021)

  w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst

 • 09-07-2021

  Autoryzowani Doradcy (Decyzja Nr 1/2021)

  w sprawie wpisania na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

 • 05-07-2021

  M4B (Komunikat)

  W związku z opublikowaniem przez M4B S.A. raportu rocznego rok obrotowy 2020, począwszy od 6 lipca 2021 r. nastąpi wznowienie obrotu akcjami tej spółki

 • 02-07-2021

  IBC POLSKA F&P S.A. GEO-TERM POLSKA S.A. (Komunikat)

  zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu Giełdy Nr 565/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku, w związku z opublikowaniem raportów rocznych za rok obrotowy 2020, począwszy od dnia 5 lipca 2021 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółek...

 • 01-07-2021

  01CYBERATON PROENERGY (Komunikat)

  w związku z opublikowaniem raportu rocznego za 2020 rok, począwszy od dnia 2 lipca 2021 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A., oznaczonymi kodem „PLVCAOC00015”.

 • 28-06-2021

  Segmenty Rynku NewConnect (Komunikat)

  Na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów z późn. zm., w dniu 28 czerwca 2021 r. dokonana została przez GPW okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect.

 • 24-06-2021

  AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. (Komunikat)

  w związku z opublikowaniem raportu rocznego za 2020 rok, począwszy od dnia 25 czerwca 2021 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A., oznaczonymi kodem „PLPOMST00012”.

 • 22-06-2021

  BLACK PEARL S.A. (Komunikat)

  zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 565/2021 Zarządu Giełdy z dnia 1 czerwca 2021 roku, w związku z opublikowaniem przez spółkę BLACK PEARL S.A. raportu rocznego za 2020 rok, począwszy od dnia 23 czerwca 2021 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki BLACK PEARL S.A., oznaczonymi kodem „PLBLKPC00014”.

 • 16-06-2021

  LOGINTRADE (Komunikat)

  zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 565/2021 Zarządu Giełdy z dnia 1 czerwca 2021 roku, w związku z opublikowaniem raportu rocznego za 2020 rok, począwszy od dnia 17 czerwca 2021 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki LOGINTRADE S.A., oznaczonymi kodem „PLLGNTD00017”.

 • 16-06-2021

  SMS KREDYT HOLDING (Komunikat)

  w związku ze zmianą firmy spółki SMS KREDYT HOLDING S.A. (PLSMSKH00019) na FEMION TECHNOLOGY S.A., począwszy od dnia 18 czerwca 2021 r. akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „FEMTECH” i oznaczeniem „FEM”.

 • 11-06-2021

  GO24.PL (Komunikat)

  zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 565/2021 Zarządu Giełdy z dnia 1 czerwca 2021 roku, w związku z opublikowaniem przez spółkę GO24.PL S.A. raportu rocznego za 2020 rok, począwszy od dnia 14 czerwca 2021 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki GO24.PL S.A., oznaczonymi kodem „PLGOTFI00016”.

 • 11-06-2021

  BLOCKCHAIN LAB (Komunikat)

  w związku ze zmianą firmy spółki BLOCKCHAIN LAB S.A. (PLDMNMN00016) na BTC STUDIOS S.A., począwszy od dnia 15 czerwca 2021 r. akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „BTCSTUDIO” i oznaczeniem „BTC”.

 • 10-06-2021

  ASTRO / LETUS CAPITAL (Komunikat)

  W związku z opublikowaniem raportów rocznych za 2020 rok, począwszy od dnia 11 czerwca 2021 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółek ASTRO S.A. oraz LETUS CAPITAL S.A.

 • 10-06-2021

  ARTP CAPITAL (Komunikat)

  W związku ze zmianą firmy spółki ARTP CAPITAL S.A. (PLTLPKA00010) na INTERMARUM S.A., począwszy od dnia 14 czerwca 2021 r. akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „INTM” i oznaczeniem „IMR”

 • 09-06-2021

  SOFTBLUE (Komunikat)

  W związku z opublikowaniem raportu rocznego za 2020 rok, począwszy od dnia 10 czerwca 2021 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki SOFTBLUE S.A.

 • 09-06-2021

  CARLSON INVESTMENTS (Komunikat)

  W związku z opublikowaniem przez spółkę CARLSON INVESTMENTS S.A. skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok, począwszy od dnia 10 czerwca 2021 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki CARLSON INVESTMENTS S.A.

 • 02-06-2021

  VAKOMTEK (Komunikat)

  Począwszy od dnia 7 czerwca 2021 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki VAKOMTEK S.A.

 • 02-06-2021

  READ-GENE (Komunikat)

  Począwszy od dnia 7 czerwca 2021 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki READ-GENE S.A.