Komunikaty

 • 22-09-2017

  Komunikat

  na podstawie uchwały nr 1343/2016 Zarządu Giełdy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji sektorowej spółek giełdowych oraz spółek, których instrumenty finansowe wprowadzone są do alternatywnego systemu obrotu, po sesji w dniu 29 września 2017 r. ulegnie zmianie kwalifikacja sektorowa spółek z sektorów:

 • 21-09-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 21 września 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki AQUATECH

 • 19-09-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 19 września 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki NEXTBIKE

 • 15-09-2017

  STAR FITNESS (Komunikat)

  począwszy od dnia 18 września 2017 r. nastąpi zawieszenie obrotu akcjami spółki STAR FITNESS S.A.

 • 15-09-2017

  NCIndex (Komunikat)

  po sesji 15 września 2017 r. zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu NCIndex

 • 13-09-2017

  EUROINVESTMENT (Komunikat)

  Obrót akcjami spółki EUROINVESTMENT S.A. pozostaje zawieszony do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu spełnienia przez spółkę warunków określonych w Uchwale Zarządu Giełdy Nr 1045/2017 z dnia 12 września 2017 r.

 • 13-09-2017

  STOPPOINT (Komunikat)

  Zmiana firmy spółki PRODUKTY KLASZTORNE S.A. na STOPPOINT S.A.

 • 13-09-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji w dniu 15 września 2017 r. zostanie przeprowadzona kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex

 • 12-09-2017

  NCIndex (Komunikat)

  po sesji 12 września 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet 956.000 akcji spółki SCPFL (ISIN PLSCPFL00018).

 • 05-09-2017

  CARLSON GAUDI INVESTMENTS (Komunikat)

  Począwszy od dnia 6 września 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.

 • 04-09-2017

  Decyzja Nr 5/2017

  w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst

 • 01-09-2017

  GC INVESTMENT S.A. (Komunikat)

  W związku z opublikowaniem przez spółkę GC INVESTMENT S.A. W UPADŁOŚCI raportu kwartalnego za II kwartał 2017, począwszy od dnia 4 września 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami tej spółki.

 • 30-08-2017

  Dziesiąte urodziny NewConnect

  Blisko 10 mld zł wynosi kapitalizacja wszystkich spółek notowanych na NewConnect. 4,7 mld zł pozyskanych przez spółki z pierwotnych i wtórnych ofert na NewConnect.

 • 25-08-2017

  GRAPHIC S.A. (Komunikat)

  W związku z opublikowaniem przez GRAPHIC S.A. raportu kwartalnego za drugi kwartał 2017 roku, począwszy od dnia 28 sierpnia 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem „PLGRPHC00016”.

 • 18-08-2017

  STAR FITNESS (Komunikat)

  Począwszy od dnia 21 sierpnia 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki STAR FITNESS S.A.

 • 18-08-2017

  CONCEPT LIBERTY GROUP (Komunikat)

  Począwszy od dnia 21 sierpnia 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.

 • 14-08-2017

  NANOTEL (Komunikat)

  Począwszy od dnia 16 sierpnia 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki NANOTEL S.A.W RESTRUKTURYZACJI

 • 09-08-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 9 sierpnia 2017 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki EGB

 • 08-08-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 8 sierpnia 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki BITEVIL

 • 27-07-2017

  EUROINVESTMENT (Komunikat)

  Obrót akcjami spółki EUROINVESTMENT S.A. pozostaje zawieszony do dnia wejścia w życie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji tej spółki

 • 26-07-2017

  EUROINVESTMENT S.A. (Komunikat)

  Od dnia 28 lipca 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki EUROINVESTMENT S.A.

 • 21-07-2017

  INNOVATIVE COMMERCE (Komunikat)

  Akcje spółki INNOVATIVE COMMERCE A.S., oznaczone kodem „CZ0008467735”, zostaną wykluczone z obrotu na rynku NewConnect z upływem dnia 25 lipca 2017 roku

 • 21-07-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 21 lipca 2017 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki VERTE

 • 18-07-2017

  MOBIMEDIA SOLUTION S.A. (Komunikat)

  W związku z opublikowaniem raportu rocznego za rok 2016, począwszy od dnia 19 lipca 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki MOBIMEDIA SOLUTION S.A., oznaczonymi kodem „PLARTBM00013”.

 • 18-07-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 18 lipca 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet 190.000 akcji spółki ACKERMAN (ISIN PLACKRM00010).