Komunikaty

 • 19-03-2018

  NCIndex (Komunikat)

  po sesji 19 marca 2018 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki SESCOM (ISIN PLSESCM00013).

 • 14-03-2018

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji w dniu 16 marca 2018 r. zostanie przeprowadzona kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex

 • 13-03-2018

  INVENTIONMED (Komunikat)

  Zmiana firmy spółki ATHOS VENTURE CAPITAL S.A. na INVENTIONMED S.A. począwszy od dnia 15 marca 2018 r.

 • 26-02-2018

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 26 lutego 2018 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki BRAND24

 • 26-02-2018

  LZMO (Komunikat)

  Od dnia 27 lutego 2018 r. nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki LZMO S.A. W UPADŁOŚCI

 • 20-02-2018

  INFOSYSTEMS (Komunikat)

  Począwszy od dnia 21 lutego 2018 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki INFOSYSTEMS S.A.

 • 19-02-2018

  M4B (Komunikat)

  Od dnia 22 lutego 2018 r. akcje spółki M4B S.A. będą notowane na rynku NewConnect w systemie notowań ciągłych

 • 19-02-2018

  TERMO2POWER (Komunikat)

  Począwszy od dnia 20 lutego 2018 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki TERMO2POWER S.A.

 • 16-02-2018

  NAVIMOR-INVEST (Komunikat)

  Począwszy od dnia 19 lutego 2018 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki NAVIMOR-INVEST S.A. W RESTRUKTURYZACJI

 • 16-02-2018

  ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Komunikat)

  Począwszy od dnia 19 lutego 2018 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. (d. CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.)

 • 15-02-2018

  ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Komunikat)

  Zmiana firmy spółki CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. na ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. począwszy od dnia 19 lutego 2018 r.

 • 12-02-2018

  FAT DOG GAMES (Komunikat)

  Zmiana firmy spółki SITE S.A. na FAT DOG GAMES S.A. począwszy od dnia 14 lutego 2018 r.

 • 05-02-2018

  FINTECH (Komunikat)

  w związku ze zmianą firmy spółki SILESIA ONE S.A. (PLJRSDB00015) na FINTECH S.A., począwszy od dnia 7 lutego 2018 r. akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „FINTECH” i oznaczeniem „FTH”.

 • 31-01-2018

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 31 stycznia 2018 r. zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu NCIndex polegająca na wykreśleniu akcji spółki PTWP (ISIN PLPTWP000015).

 • 30-01-2018

  DR.FINANCE (Komunikat)

  Zmiana firmy spółki DORADCY24 S.A. na DR.FINANCE S.A. począwszy od dnia 1 lutego 2018 r.

 • 30-01-2018

  KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC (Komunikat)

  Zarząd GPW informuje, że czynności dotyczące notowania akcji z prawem poboru spółki KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. zostaną zrealizowane w oparciu o dzień prawa poboru wskazany w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z dnia 15 grudnia 2017 r.

 • 23-01-2018

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 23 stycznia 2018 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki HGAMES

 • 22-01-2018

  GC INVESTMENT S.A. W UPADŁOŚCI ( Komunikat)

  w związku z bezskutecznym upływem terminu do złożenia przez Emitenta wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, akcje spółki GC INVESTMENT S.A. W UPADŁOŚCI, oznaczone kodem „PLGCINV00011”, podlegają wykluczeniu z obrotu na rynku NewConnect z upływem dnia 23 stycznia 2018 r.

 • 18-01-2018

  BIOMAX S.A. (Komunikat)

  Akcje spółki BIOMAX S.A., oznaczone kodem „PLBOMAX00012”, zostają wykluczone z obrotu na rynku NewConnect z upływem dnia 19 stycznia 2018 roku

 • 12-01-2018

  INVICO S.A. W UPADŁOŚCI (Komunikat)

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że spółka INVICO S.A. W UPADŁOŚCI spełniła przesłankę, o której mowa w § 1 ust. 1 Uchwały Nr 12/2018 Zarządu Giełdy z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki do dnia wejścia w życie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji tej spółki.

 • 08-01-2018

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 8 stycznia 2018 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki GOVENA

 • 02-01-2018

  Komunikat

  Kursy odniesienia dla akcji, obowiązujące od 3 stycznia 2018 r.

 • 02-01-2018

  MiFID II / MiFIR

  Od dnia 3 stycznia 2018 r. obrót instrumentami finansowymi na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu będzie prowadzony z uwzględnieniem rozwiązań przewidzianych w pakiecie MIFID II / MIFIR. Nowe zasady ustalania kroków notowań dla akcji i ETF.

 • 29-12-2017

  BALTIC CERAMICS INVESTMENTS (Komunikat)

  Od dnia 4 stycznia 2018 r. akcje spółki BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w systemie notowań jednolitych

 • 29-12-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 29 grudnia 2017 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółek EFENERGII, FABRYKAKD oraz LASERMED