Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu
(PDF 379kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 1
Dokument informacyjny
(PDF 221kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 2
Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (System UTP)
(PDF 1014kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 3
Informacje bieżące I okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku newconnect
(PDF 142kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 4
Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
(PDF 233kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 5
Autoryzowany doradca w alternatywnym systemie obrotu
(PDF 145kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 6
Animator rynku w alternatywnym systemie obrotu (System UTP)
(PDF 62kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 6a
Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania w alternatywnym systemie obrotu
(PDF)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 6b
Wymogi i dodatkowe warunki animowania w alternatywnym systemie obrotu uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w § 3 pkt 2 Załącznika Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
(PDF)
Dokumenty Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 6c
Skrajne warunki rynkowe w alternatywnym systemie obrotu
(PDF 48kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 7
Opłaty w alternatywnym systemie obrotu
(PDF 483kB)
Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w ASO...
(PDF 1MB)
Wniosek aplikacyjny o wpis na listę Autoryzowanych Doradców
(DOC 1MB)
Wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect
(DOC 116kB)
Wniosek o przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)
(DOC 59kB)
Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect
(DOC 60kB)
Wniosek o okreslenie daty rozpoczęcia oraz zakresu działania na rynku NewConnect
(DOC 24kB)
Wniosek o zmianę nazw skróconych identyfikujących Emitenta w systemie notującym GPW
(DOC 31kB)
Pismo do Emitentów w sprawie powyższych wniosków
(PDF 320kB)
Uchwała Nr 943/2016
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków animowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
(PDF 324kB)