Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu
(PDF 404kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 1
Dokument informacyjny
(PDF 291kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 2
Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (System UTP)
(PDF 983kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 3
Informacje bieżące I okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku newconnect
(PDF 159kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 3 (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)
(PDF 214kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 4
Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
(PDF 201kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 5
Autoryzowany doradca w alternatywnym systemie obrotu
(PDF 126kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 6
Animator rynku w alternatywnym systemie obrotu (System UTP)
(PDF 73kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 6a
Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania w alternatywnym systemie obrotu
(PDF 64kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 6b
Wymogi i dodatkowe warunki animowania w alternatywnym systemie obrotu uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w § 3 pkt 2 Załącznika Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
(PDF 76kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 6c
Skrajne warunki rynkowe w alternatywnym systemie obrotu
(PDF 48kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 7
Opłaty w alternatywnym systemie obrotu
(PDF 471kB)
Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w ASO
(PDF 932kB)
Pismo w sprawie zmian w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu z dnia 28 lutego 2020 r.
(PDF 1MB)

Formularze wniosków