• 24-11-2017

  MARVIPOL DEVELOPMENT (Uchwała Nr 1380/2017)

  wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

 • 23-11-2017

  INFOSCAN (Uchwała Nr 1377/2017)

  w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F spółki INFOSCAN S.A.

 • 23-11-2017

  DOOK (Uchwała Nr 1376/2017)

  w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i D spółki DOOK S.A.

 • 23-11-2017

  BIOMAX (Uchwała Nr 1375/2017)

  w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BIOMAX S.A.

 • 23-11-2017

  OPEN-NET (Komunikat)

  Akcje spółki OPEN-NET S.A. podlegają wykluczeniu z obrotu na rynku NewConnect z upływem dnia 28 listopada 2017 r.

 • 23-11-2017

  STAR FITNESS (Komunikat)

  Począwszy od dnia 24 listopada 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki STAR FITNESS S.A.

 • 23-11-2017

  CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH (Komunikat)

  Począwszy od dnia 24 listopada 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

 • 22-11-2017

  DEVORAN (Uchwała Nr 1369/2017)

  w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1088/2017 Zarządu Giełdy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki DEVORAN S.A.

 • 22-11-2017

  CHERRYPICK GAMES (Uchwała Nr 1368/2017)

  w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki CHERRYPICK GAMES S.A.

 • 22-11-2017

  DASE (Uchwała Nr 1367/2017)

  w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki DASE S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na rynku NewConnect