• 20-07-2017

  SOFTBLUE S.A. (Uchwała Nr 790/2017)

  w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SOFTBLUE S.A.

 • 19-07-2017

  VERTE (Uchwała Nr 784/2017)

  w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki VERTE S.A. notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert

 • 18-07-2017

  MOBIMEDIA SOLUTION S.A. (Komunikat)

  W związku z opublikowaniem raportu rocznego za rok 2016, począwszy od dnia 19 lipca 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki MOBIMEDIA SOLUTION S.A., oznaczonymi kodem „PLARTBM00013”.

 • 18-07-2017

  NCIndex (Komunikat)

  Po sesji 18 lipca 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet 190.000 akcji spółki ACKERMAN (ISIN PLACKRM00010).

 • 17-07-2017

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” (Komunikat)

  Począwszy od dnia 18 lipca 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.

 • 17-07-2017

  MONDAY DEVELOPMENT (Uchwała Nr 773/2017)

  w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki MONDAY DEVELOPMENT S.A.

 • 13-07-2017

  BIOMAX S.A. (Uchwała Nr 765/2017)

  w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki BIOMAX S.A.

 • 13-07-2017

  PARCEL TECHNIK S.A. (Uchwała Nr 764/2017)

  w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki PARCEL TECHNIK S.A.

 • 11-07-2017

  PYLON S.A. (Uchwała Nr 753/2017)

  w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki PYLON S.A.

 • 11-07-2017

  INFRA S.A. (Uchwała Nr 752/2017)

  w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A12 spółki INFRA S.A.