• 20-02-2018

  INFOSYSTEMS (Komunikat)

  Począwszy od dnia 21 lutego 2018 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki INFOSYSTEMS S.A.

 • 20-02-2018

  BDF (Uchwała Nr 152/2018)

  w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BDF S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki

 • 20-02-2018

  FACHOWCY.PL VENTURES (Uchwała Nr 149/2018)

  w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect

 • 20-02-2018

  KANCELARIA MEDIUS (Uchwała Nr 148/2018)

  w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki KANCELARIA MEDIUS S.A.

 • 20-02-2018

  BROWAR CZARNKÓW (Uchwała Nr 147/2018)

  w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BROWAR CZARNKÓW S.A.

 • 19-02-2018

  M4B (Komunikat)

  Od dnia 22 lutego 2018 r. akcje spółki M4B S.A. będą notowane na rynku NewConnect w systemie notowań ciągłych

 • 19-02-2018

  TERMO2POWER SA (Komunikat)

  Począwszy od dnia 20 lutego 2018 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki TERMO2POWER S.A.

 • 19-02-2018

  AUTO – SPA (Uchwała Nr 142/2018)

  w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii N3 spółki AUTO – SPA S.A.

 • 16-02-2018

  NAVIMOR-INVEST (Komunikat)

  Począwszy od dnia 19 lutego 2018 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki NAVIMOR-INVEST S.A. W RESTRUKTURYZACJI

 • 16-02-2018

  ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Komunikat)

  Począwszy od dnia 19 lutego 2018 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. (d. CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.)